Jak będzie kształtowała się cena gazu w najbliższych miesiącach? | Ogrzewanie • Gaz • CHEM-LINE

Jak będzie kształtowała się cena gazu w najbliższych miesiącach?

Jak będzie kształtowała się cena gazu w najbliższych miesiącach?

Zgodnie z naszymi listopadowymi prognozami utworzenie się “death cross” na wykresie ropy naftowej spowodowało długotrwały spadek jej ceny a tym samym niską cenę gazu w całym okresie grzewczym.

Niestety aktualne notowania pokazują ponowne zbliżanie się do siebie średniej z 50 okresów ze średnią z 200 okresów (przebicie od dołu) co zwiastuje trwałe odwrócenie trendów i prawdopodobny dalszy wzrost ceny ropy.

W ciągu kilku najbliższych miesięcy może to spowodować trwały wzrost ceny propanu.