Konkurs "Mój zbiornik" | Ogrzewanie • Gaz • CHEM-LINE

Konkurs “Mój zbiornik”

Konkurs “Mój zbiornik”

Baw się razem z nami na facebook-u!

Jeśli posiadasz zbiornik firmy Chem-Line to ten konkurs jest skierowany do Ciebie! Wyślij do nas zdjęcie swojego zbiornika na tle domu lub pokaż jak komponuje się on z Twoim ogrodem.

Do rozdania super nagrody dla każdego kto weźmie udział w konkursie! Na trzech zwycięzców czekają rabaty w wysokości 0,30 zł/l na jednorazowe tankowanie oraz ekskluzywne skrzynie na narzędzia firmy Curver a dla pozostałych uczestników niespodzianki.

Termin nadsyłania zdjęć upływa 15.09.2017. Rozstrzygnięcie nastąpi poprzez głosowanie za pośrednictwem oddanych like’ów.

Regulamin Konkursu „ Mój zbiornik”

 1. Zasady przebiegu Konkursu określa niniejszy Regulamin.
 2. Organizatorem Konkursu jest Chem-line Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Dworcowa 15.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com. Uczestnik musi być również fanem strony Organizatora w serwisie Facebook.com. Dodatkowo uczestnik musi być właścicielem instalacji na gaz płynny zakupionej w Chem-Line Sp. z o.o. W konkursie zakazuje się uczestnictwa pracownikom Chem-Line Sp. z o.o.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. Osoba, która prześle do organizatora zdjęcie swojego zbiornika za pośrednictwem prywatnej wiadomości w serwisie Facebook.com staje się Uczestnikiem Konkursu.
 7. Termin nadsyłania zdjęć od 1.09.2017 r. –15.09.2017 r.
 8. Wyłonienie 3 zwycięzców nastąpi za pośrednictwem oddanych like’ów .Termin rozstrzygnięcia konkursu zależy od ilości uczestników. W przypadku nadesłania dużej ilości zdjęć, będą one publikowane etapami po 7 zdjęć tygodniowo.
 9. Nagrodami są trzy rabaty na jednorazowe tankowanie zbiornika w wysokości 0,30 zł każdy (ważne przez rok) oraz ekskluzywne skrzynie na narzędzia firmy Curver.
 10. Organizator przewiduje również nagrody niespodzianki dla wszystkich uczestników konkursu.
 11. Zwycięzca nie może wymienić nagród na inne, na ich wartość pieniężną ani przenieść praw do ich otrzymania na osoby trzecie.
 12. O wygranej zwycięzca zostanie poinformowany w formie wiadomości na portalu Facebook.
 13. Nagrody przesłana zostaje na wskazany przez laureata adres.
 14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicka) na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu bądź w nazwie profilu Uczestnika w serwisie Facebook.com.
 15. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
 16. Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
 18. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów ani innych poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w każdym czasie. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora
 20. Wszelkie pytania i uwagi można kierować w wiadomościach prywatnych do naszego profilu.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.