Zakup gazu – jak kupić i nie przepłacić

Przeanalizowaliśmy dla Was cenę propanu z ostatnich 6 lat starając się odpowiedzieć na pytanie: jak wybrać najlepszy moment na zakup gazu?

Latem? Kiedy teoretycznie popyt na propan jest najmniejszy i cena powinny być najniższa? A może statystycznie lepsza jest jakaś inna pora roku? Co jeśli cena gazu uzależniona jest od zupełnie innych czynników niż pogodowe?

Czy naprawdę obowiązują tu jakiekolwiek reguły? Oto wyniki naszej analizy:

Na przestrzeni ostatnich 6 lat gaz płynny propan najtańszy był w roku 2016 i kosztował średnio 1,30 zł/l, a najdroższy w latach 2013-2014  i kosztował średnio 2,04 zł/l.

Średnia cena obliczona z całego okresu wyniosła 1,69 zł/l.

Aby uchwycić sezonowość porównaliśmy cenę w poszczególnych miesiącach w całym okresie 2013-2018 klasyfikując ją według kryterium najbardziej atrakcyjnej ceny. Przyporządkowaliśmy punkty dla miesięcy, w których propan był najtańszy przyznając im 10 pkt. i adekwatnie obniżając punktację miesiącowi, w którym propan był najdroższy przyznaliśmy 0 pkt. Pokazało nam to ciekawe wyniki:

 

 

Wykres ten jednoznacznie obala mit, że z zakupem propanu zawsze warto czekać do lata. Z naszych analiz wynika, iż najlepszym momentem na zakup gazu jest wiosna. Zauważyć jednak trzeba pewną prawidłowość, iż cena w sierpniu i  we wrześniu – miesiącach tak wyczekiwanych przez Klientów na zakup, osiąga poziomy porównywalne, a nawet wyższe jak w lutym i marcu. Najmniej korzystnym momentem na zakupy jest listopad, jednak nawet wówczas cena w stosunku do średnich rocznych cen nie wykazuje zbyt dużych odchyleń.

 

 

Przedstawione na wykresie wnioski są jednak jedynie analizą statystyczną. Jak wszyscy wiemy zdarzały się lata, w których wskazane prawidłowości w ogóle nie znalazły przełożenia. I tak na przykład  w 2016 bardzo niska cena utrzymywała się nieprzerwanie przez pół roku bez względu na warunki pogodowe.

 

 

Natomiast w 2018 roku cena gazu utrzymywała się na podobnym poziomie przez cały rok, różnica między najwyższą i najniższą średnią miesięczną wartością wyniosła jedynie ok 0,50 zł, a największy wzrost nastąpił w okresie letnim i jesienią.

 

 

Po przeprowadzonych analizach trudno jednoznacznie uzależnić zmianę ceny gazu od zmienności warunków atmosferycznych. Należy wziąć pod uwagę też inne czynniki. Na podstawie zamieszczonego poniżej wykresu widać wyraźnie, że czynnikiem, który wykazuje największe i bezpośrednie przełożenie na zmianę ceny propanu są notowania ceny ropy naftowej.

 

I tak w momencie gdy cena ropy osiągała poziomy poniżej 60 USD za baryłkę owocowało to najniższą ceną propanu, natomiast przy poziomie 100 USD za baryłkę cena gazu rosła i biła rekordy. Dlatego też warto zwracać uwagę na notowania ceny ropy naftowej i do zakupu wykorzystywać wszelkie jej korekty na rynkach światowych.

Jednakże nie ukrywamy, że wybór najlepszego momentu na zakup jest trudny, nawet najlepsi analitycy rynków towarowych bardzo często mylą się w swoich prognozach ceny ropy naftowej.

 

Mamy nadzieję, że przeprowadzona przez nas analiza pozwoli lepiej zrozumieć wpływ poszczególnych czynników na kształtowanie ceny propanu i tym samym ułatwi zakup.

Analiza została przeprowadzona na podstawie cen katalogowych, które nie uwzględniają rabatów dla naszych stałych klientów.