Dofinansowania - Dostawy taniego gazu propan • Ogrzewanie • CHEM-LINE

Dofinansowania

Czy wiesz, że w Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera ok. 45 000 osób?

Pyły i gazy dostają się do powietrza głównie przez człowieka! Przyczyną jest m.in. spalanie paliw stałych w piecach i kotłach domowych czy jazda samochodem. Chcesz to powstrzymać? Zacznij od siebie! Jak? To proste!

Zainwestuj w nowoczesny kocioł i ekologiczny system ogrzewania. Brakuje Ci funduszy? To żaden problem.

Czyste Powietrze to nowy program, który skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe, by efektywnie zarządzać energią. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Więcej przeczytasz w oficjalnej ulotce przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska i Funduszu oraz na stronie oraz na stronie Portalu Beneficjenta.

Dofinansowanie można uzyskać na:

Poziom dofinansowania

Ulga termomodernizacyjna

Adresatem ulgi termomodernizacyjnej są osoby fizyczne będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Należy podkreślić, że przepisy normujące tę ulgę nie odwołują się do nowo budowanego budynku jednorodzinnego.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Kwota powyższego odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Warunki skorzystania z ulgi:

 • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem,
 • poniesienie wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • udokumentowanie wydatków fakturami wystawionymi przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku,
 • sfinansowanie wydatków ze środków własnych; nie podlegają odliczeniu wydatki sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • nie podlegają odliczeniu wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.
 • zakończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wykaz wydatków, których zakup uprawnia do ww. ulgi, został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489). Wśród nich wymieniono m.in.:

 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub systemu ogrzewania elektrycznego,
 • zbiornik na gaz,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi oraz usługi ich wymiany/montażu
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;