Projekty instalacji grzewczych

W trosce o najwyższą jakość oferowanych usług zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę projektantów posiadających wszelkie niezbędne uprawnienia.

Świadczymy fachową i profesjonalną obsługę obejmującą swym zakresem wykonywanie projektów budowlanych:

  • przydomowych instalacji grzewczych (dla klientów indywidualnych) dot. istniejących już budynków oraz budynków będących aktualnie w realizacji (w budowie)
  • instalacji przemysłowych zasilanych gazem płynnym (oferta dla firm)

Celem zapewnienia pełnej satysfakcji Klienta w swojej ofercie zamieściliśmy również dodatkowe usługi w postaci projektowania przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych.

projekt_instalacja_grzewcza_7-min
projekt_instalacja_grzewcza_3-min
projekt_instalacja_grzewcza_6-min

Krok po kroku…

Wykonanie projektu obejmuje szereg działań, które na podstawie umowy z inwestorem i stosownych pełnomocnictw mogą być wykonane bez jego udziału.

Kompleksowe wykonanie projektu obejmuje:

  • wstępne ustalenia z klientem na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów do wykonania projektu budowlanego (mapy do celów projektowych, opinii kominiarskiej itp.)
  • sporządzenie dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień projektu
  • zgłoszenie robót budowlanych albo uzyskanie decyzji na budowę
  • przekazanie kompletnej dokumentacji inwestorowi

Ponadto oferujemy nadzór autorski nad wykonawstwem zaprojektowanych inwestycji, celem kontroli prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i zgodności z opracowaniem projektowym.

Zwracamy uwagę, że każdy nasz projekt poprzedzony jest wizją lokalną u Klienta co pozwala uniknąć błędów i dodatkowych kosztów na etapie realizacji inwestycji. Mapa do celów projektowych bardzo często nie zawiera ważnych naniesień takich jak roślinność czy nieutwardzone ciągi komunikacyjne. Wizja lokalna projektanta pozwala zrealizować instalację w taki sposób aby była ona jak najmniej inwazyjna wobec istniejącej lub planowanej infrastruktury oraz aby nie obniżała walorów krajobrazowych działki Inwestora.

Indywidualne podejście do każdego Klienta skraca czas realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz zapewnia pełną optymalizację kosztów związanych z późniejszą budową przedmiotowej inwestycji (np. wykorzystanie jednej mapy do celów projektowych na potrzeby projektowe instalacji zbiornikowej i przyłączy wod. – kan.). Klient już na etapie projektowym uzyskuje dokładny kosztorys, dzięki czemu może efektywnie kontrolować koszty inwestycji.

Poprzez wysoce wyszkolony personel zapewniamy fachową techniczną poradę na każdym etapie inwestycji począwszy od pierwszego pomysłu klienta, poprzez prace projektowe, kończąc na ostatnim etapie tj. wykonawstwie.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z naszymi doradcami!

Formularz kontaktowy:

IMIĘ I NAZWISKO *

ADRES EMAIL *

TELEFON *


* pole wymagane

Przeczytaj - to ważne! Regulacja dotycząca ochrony danych osobowych to nowe rozporządzenie, które ma pomóc w ochronie tych ważnych informacji. Jednak ogranicza to znacznie możliwość informowania Cię o bieżących ofertach i promocjach. Dlatego tak ważne jest abyś zapoznał się ze wszystkimi poniższymi zgodami na przetwarzanie danych i je zaakceptował. Pozwoli to nam na stały kontakt z Tobą. Zapewniamy, że Twoje dane są wykorzystywane przez Chem-Line Trade jedynie w opisanych tam celach.

ZAZNACZ WSZYSTKO
true Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chem-Line Trade Sp. z o.o. (KRS: 0000306387) danych osobowych w zakresie: imienia lub imion, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego. *
W ramach zgody możemy skontaktować się z Panią / Panem celem zaproszenia do kontaktu i przedstawienia oferty.
true Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej informacji marketingowych od Chem-Line Trade Sp. z o.o. (KRS: 0000306387).
W ramach zgody możemy przesłać do Pani / Pana drogą elektroniczną informacje marketingową w zakresie ofert sprzedaży instalacji gazowych, fotowoltaicznych oraz gazu.
true Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych od Chem-Line Trade Sp. z o.o. (KRS: 0000306387).
W ramach zgody możemy przesłać do Pani / Pana drogą elektroniczną ofertę produktową w zakresie ofert sprzedaży instalacji gazowych, fotowoltaicznych oraz gazu.
true Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Chem-Line Trade Sp. z o.o. (KRS: 0000306387) numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego towarów i usług.
W ramach zgody możemy podjąć z Panią / Panem kontakt w formie połączenia telefonicznego, wiadomości tekstowej lub/i multimedialnej w zakresie ofert sprzedaży instalacji gazowych, fotowoltaicznych oraz gazu.